Oplysningspligt

 

I mit arbejde som translatør, tolk, oversætter og korrekturlæser behandler jeg dine personoplysninger.

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

 • At Tøttrup Translation er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig. 
 • At du er velkommen til at kontakte Grethe Tøttrup – Telefon: 26230846 – Mail: gt@grethetottrup.dk.
 • At formålet med behandling af dine personoplysninger er at levere mine ydelser til dig/din virksomhed/organisation, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 5 stk. 1 b.
 • At retsgrundlaget (hjemlen) for at vi behandler dine personoplysninger er den indgåede aftale/kontrakt/bestilling jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b, og/eller lovgivning jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 c samt artikel 9 stk. 2g (væsentlige samfundsinteresser) og stk. 6 1f.
 • At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige (f. eks. navn, adresse), fortrolige (f. eks. cpr.nummer) og/eller følsomme/særlige personoplysninger (f. eks. strafoplysninger, oplysninger om seksuel orientering, helbredsoplysninger og religiøs tilhørsforhold – afhængig af opgavens art.).
 • At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere, herunder vores databehandlere, rådgivere og til de for opgaven eventuelt nødvendige samarbejdspartnere.
 • At nogle af vores databehandlere kan være beliggende udenfor EU/EØS, men alle med lovligt overførselsgrundlag.
 • At vi har modtaget personoplysningerne fra dig selv og eventuelt fra offentligt tilgængelige kilder.
 • At vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning.
 • At vi ikke anvender personprofilering til at træffe automatiske afgørelser, der i væsentlig grad kan påvirke personens rettigheder og frihedsrettigheder.

Når du er i kontakt med mig via LinkedIn, Facebook (Meta) kan de samle oplysninger om dig, som du kan læse mere om her:

LinkedIns Privatlivspolitik https://dk.linkedin.com/legal/privacy-policy?

Meta Privatlivspolitik https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

Jeg benytter deres statistiske oplysninger om mine opslag og besvarer eventuelle kommentarer til opslag, hvor jeg kan tagge dig.

Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst se alle dine indtastede data på vores platform og berigtige/opdatere oplysningerne. 
 • Du har ret til at anmode om sletning, dvs. du kan få dine personoplysninger slettet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.
 • Du har ret til begrænsning af behandling, dvs. du kan styre eventuel begrænsning af behandlingen.
 • Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan hente eller få tilsendt oplysningerne.
 • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 
 • Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret, og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk

 

Websitet ejes og publiceres af:

 Tøttrup Translation v. Grethe Tøttrup

Adresse: Solhøjen 2C, Ø. Bjerregrav, 8920 Randers NV

E-mail: gt@grethetottrup.dk

Telefon: 26 23 08 46

CVR: 25984420