Får du, eller giver du i pose og sæk?

Får du, eller giver du i pose og sæk?

Heldigvis er det sådan med nogle leverandører: Du får mere end det, du rent faktisk betaler for. Og her mener jeg ikke ”tilgift”, som jo ifølge Markedsføringsloven er ulovligt. Paragraf 6 i Markedsføringsloven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1999/545 Jeg mener...
Hvad er det, der får englene til at synge?

Hvad er det, der får englene til at synge?

Med et splinternyt år lige en status herfra: Hvad har i årets løb gjort godt og givet mening i mit arbejde? Den første illustration, der popper op, er en målskive. Det er nemlig helt fantastisk synes jeg, når man i undervisningen rammer plet hos sine kursister –...