Nogle oversættelser skal have en speciel behandling, hvis de skal være retsgyldige i udlandet.

Det kan fx dreje sig om uddannelsesbeviser, navneattester, vielsesattester, skilsmissebevillinger, straffeattester, dødsattester – ja, endda telefon- og elregninger.

De to sidstnævnte oversættes for at verificere en identitet og en adresse på den person, fx hvis du vil i gang med at sælge via portalen Amazon.

 

3 måder retsgyldige oversættelser behandles

 

Oversættelser, som skal være retsgyldige i udlandet, kan behandles på 3 forskellige måder. Det foregår i 3 steps, hvor step 2 kun kan gennemføres, hvis step 1 er på plads. Og step 3 kun, hvis step 1 og 2 er på plads.

Her er en oversigt over de 3 steps til retsgyldighed i udlandet:

Step 1. Bekræftet oversættelse: Også kaldet ”certificeret oversættelse”.

Bruges ved ansøgning til uddannelsessteder i udlandet.

Ofte nok med en certificeret oversættelse, hvorpå der er hæftet en translatørerklæring.

I praksis laver jeg, hvis der skal leveres en fysisk udgave, et lille hæfte med såvel den oversatte som den danske version samt en translatørerklæring.

Siderne i dette hæfte er indbundne og forseglede, så man ikke kan adskille dem, uden at det kan ses.

Se eksempel på Translatørerklæring fra Tøttrup Translation

Her erklærer jeg, at originalen og den engelske version stemmer overens, og at det er en tro gengivelse – ”a true and faithful translation”.

Jeg underskriver og angiver navn, adresse, tlf., mail, web, så man efterfølgende vil kunne identificere mig (7-9-13 har jeg endnu ikke været ude for dette )  

Step 2. Oversættelse, som påtegnes hos notaren

Nogle gange er det ud over translatørerklæringen også nødvendigt at få et stempel hos den lokale notar i Byretten.

Med stemplet verificerer notaren min identitet – jeg viser mit pas, og underskriver min translatørerklæring, mens vedkommende ser på.

Oversætteren kan også få sin identitet bekræftet af Dansk Industri eller Dansk Erhverv.

Dog er det min erfaring, at nogle lande ikke godtager denne verificering, da de kræver et stempel fra notaren i Byretten.  

Step 3. Legalisering af oversættelse

Nogle gange kræver modtageren – udover translatørerklæring og påtegning hos notaren/Dansk Erhverv/Dansk Industri – også, at dokumentet og oversættelsen bliver legaliseret i Udenrigsministeriet.

Det er her, man får en apostille sat på dokumenterne.

Apostillen viser, at dokumenterne er legaliseret og dermed retsgyldige i udlandet. Et oversat dokument kan kun legaliseres, hvis det tilsvarende danske dokument kan legaliseres.

Dvs. det danske dokument skal være originalen og ikke en kopi.

Man kan her gå til udstederen og få et eksemplar med en ny underskrift, en såkaldt ”våd” underskrift, se mere her

Læs endnu mere her om legalisering af oversættelser

Den bedste rådgivning om retsgyldige oversættelser får du hos en translatør

 

Det er vigtigt at pointere, at man får den bedste rådgivning vedr. denne proces, hvis man henvender sig til en, der arbejder professionelt med disse ting.

Eksempelvis en certificeret translatør.

Translatører (skriftlige oversættelser) og tolke (mundtlige oversættelser) kan findes på hjemmesiden for Translatørforeningen (den danske brancheforening for certificerede translatører og tolke):